Disclaimer

Aansprakelijkheid
Hoewel bij het samenstellen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht is/wordt genomen, kunnen wij niet garanderen dat de getoonde informatie altijd volledig juist, compleet en/of actueel is. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen of andere informatie op deze website zijn te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Deco Zonwering en/of onze leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Veiligheid
Deze internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de aanwezigheid van virussen die de werking van uw computer, aangesloten hardware en gebruikte programmatuur kunnen beïnvloeden, kan niet worden gegarandeerd. Deze website kan links bevatten naar andere sites. Deco Zonwering en/of onze leveranciers zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsite, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een ‘gelinkte’ website.

Privacy statement

Versie 1.0.0

Laatste wijziging: 14-05-2018

PERSOONSGEGEVENS DIE KUNNEN WORDEN VERWERKT

Deco zonwering kan uw persoonsgegevens verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Deco zonwering en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Deco zonwering verstrekt. Deco zonwering kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

– Uw bedrijfsnaam en de NAW gegevens hiervan

– Uw bank en betaal gegevens als u betaalt in een webshop

– Informatie over uw locatie, apparaat, browser instellingen en surfgedrag

Waarom Deco zonwering gegevens nodig heeft

 

  • Uitvoeren van de gesloten overeenkomst

Deco zonwering kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een, met u gesloten, overeenkomst van opdracht. Bijvoorbeeld het afhandelen van uw bestelling in onze webshop of het versturen van een nieuwsbrief.

 

  • Contact opnemen na contactaanvraag

Deco zonwering verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

  • De werking van de website optimaliseren, verbeteren en beveiligen

Op de website van Deco zonwering worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, voor beveiligen van onze website en voor een correcte werking van onze website en bijbehorende plugins of webapplicaties. Deco zonwering gebruikt deze informatie om de werking van de website zo optimaal mogelijk te maken, te verbeteren en te beveiligen. Deco zonwering kan deze gegevens delen met derden of toepassingen van derden zoals Google Analytics.

  • Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies, die nodig zijn voor een correcte werking van onze site. Cookies zijn bestanden, opgeslagen op uw computer, om bijvoorbeeld gebruikers te onderscheiden of artikelen in een winkelmandje op te slaan. Deze cookies kunnen op elk moment via de browser instellingen van de computer verwijderd worden.

  • Gebruik overige plugin scripts en webfonts

Op onze website wordt gebruik gemaakt van JavaScript-code voor een juiste werking en weergave van onze website. Deze kan ook afkomstig zijn van een externe partij zoals bijvoorbeeld Google Webfonts.

Indien u JavaScript in uw browser activeert en geen JavaScript-blocker geïnstalleerd heeft, zal uw browser mogelijk persoonsgegevens doorsturen als er een code wordt ingeladen door een van onze leveranciers. Het is ons niet bekend welke gegevens gekoppeld worden aan de ontvangen gegevens en voor welke doeleinden deze gegevens gebruikt worden. U kunt voorkomen dat JavaScript-code wordt uitgevoerd door een JavaScript-blocker te installeren (bijv. www.noscript.net).

Hoe lang Deco zonwering gegevens bewaart

Deco zonwering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 26 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, of nadat deze wordt ontbonden. Cookies zijn op elk moment door u te verwijderen in de browser instellingen.

Delen met derden

Deco zonwering verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de werking van onze website te optimaliseren, verbeteren en beveiligen. Hieronder valt ook het delen van informatie met webapplicaties, leveranciers en hostingproviders die nodig zijn voor de werking van onze site en web functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld een chat functie. Wij zullen zorgvuldig met deze gegevens omgaan door deze zoveel mogelijk geanonimiseerd te versturen en een bewerkingsovereenkomst af te sluiten met derde partijen die deze overeenkomst aanbieden.

Gegevens inzien, wijzigen of aanpassen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen per post of  door middel van een e-mail naar ons via de contact informatie, onder en boven aan deze pagina. Deco zonwering Zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Deco zonwering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Deco zonwering maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om uw persoonsgegevens te waarborgen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Deco zonwering verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Deco zonwering via onderstaande informatie:

www.decozonwering.nl is een website van Deco zonwering. Deco zonwering is als volgt te bereiken:

Deco Zonwering
Nieuwstraat 19a
5384 TC Heesch
Tel: 0412 480 490
Mail: info@decozonwering.nl