Disclaimer

Aansprakelijkheid
Hoewel bij het samenstellen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht is/wordt genomen, kunnen wij niet garanderen dat de getoonde informatie altijd volledig juist, compleet en/of actueel is. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen of andere informatie op deze website zijn te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Deco Zonwering en/of onze leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Veiligheid
Deze internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de aanwezigheid van virussen die de werking van uw computer, aangesloten hardware en gebruikte programmatuur kunnen beïnvloeden, kan niet worden gegarandeerd. Deze website kan links bevatten naar andere sites. Deco Zonwering en/of onze leveranciers zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsite, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een ‘gelinkte’ website.

Privacy
Via deze website kunt u informatie aanvragen bij Deco Zonwering. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik maakt, worden uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt. Uiteraard voldoen we daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving. Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, verkocht of ter beschikking worden gesteld.